RocketTheme Joomla Templates
     
ES projektas
ES projektas

 ES projektas

 

 

InoConnect - tarptautinė partnerystė ir tinklaveika


2018-01-10


Sprendimų idėjos UAB 2017 m. spalio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „PARTNERIŲ TARPTAUTINĖM MTEPI INICIATYVOMS AUKŠTOS PRIDĖTINĖS SOCIALINIŲ (ORGANIZACINIŲ) TECHNOLOGIJŲ KŪRIMO SRITYJE PAIEŠKA EĮT RENGINIUOSE” (Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0016), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.


Priemonė: „InoConnect“.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. spalio mėn. – 2019 m. balandžio mėn.

 

Projekto vertė: 19 058,95 Eur (devyniolika tūkstančių penkiasdešimt aštuoni eurai ir 95 centai). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.


Projekto tikslas: Plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką. Dalyvaujant ES MTEPI veiklos iniciatyvose, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos.

Renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.).

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; mokslo ir technologijų parkais), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:

(a) tinklaveikos technologijos; (b) socialinės (organizacinė) inovacijos; (c) inovacijų paramos ir(ar) konsultavimo paslaugos; (d) aukštos pridėtinės vertės kooperacijos technologijos; (e) informacinės ir ryšių technologijos; (f) mokymo ir mokymosi technologijos; (g) lanksčios gamybos ir paslaugų teikimo sistemos; (h) mišrių rinkų kūrimo technologijas; ir pan.

Tarptautinis partneris – ES ir/ar asocijuotose šalyse veikiantis subjektas  reikalingas bendrai veiklai vystyti, t.y. kurti paslaugas, produktus ar sistemas, sutelkiant partnerių gebėjimus, patirtį ir darbo metodus.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį / susitarimą, įpareigojantį Pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.